Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu https://www.alexandrehome.com isimli internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünleri satın alacak müşteri ile BB Grup Tekstil Ltd. Şti. (“Satıcı”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ilişkin olarak Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince müşterinin bilgilendirilmesidir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda müşteri tarafından kaç adet satın alındığına/sipariş verildiğine bakılmaksızın tüm ürünler “Ürün” olarak anılacaktır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve ekidir. Müşteri, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle Sözleşme’nin akdinden önce, Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler ürünün tüm vergiler dahil fiyatı, cayma hakkı ile ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edinmiş olduğunu teyit etmiş olur. 

 1. BİLGİLERİMİZ

İnternet Sitesi yoluyla yapılan mal satışları, […] adresinde yerleşik, 800270 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicilinde kayıtlı ve 1600658531 vergi kimlik numarasıyla Beşiktaş Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan BB Grup Tekstil Ltd. Şti. ŞİRKETİ tarafından Alexandre Home ismiyle gerçekleştirilir. Satıcı’ya […] numaralı ücretsiz müşteri hizmetleri hattından arayarak ulaşılabilir.

 1. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Satıcı ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Gizlilik Politikası uyarınca işlenir. Müşteri İnternet Sitesini kullandığında Satıcı ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı/Unvanı    :

Teslimat Adresi         :

Telefon                       :

E-posta                        :

Satıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde Müşteri ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. 

Müşteri; dilediği zaman Satıcı’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

 1. ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ve münhasır özellikler İnternet Sitesi’nde yer almaktadır. Sözleşme konusu ürünün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. Satıcı, kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. Satıcı’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu ürüne ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil satış fiyatı Müşteri’ye ödeme işlemi tamamlanmadan önce İnternet Sitesi üzerinde alenen gösterilmektedir.

 1. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet Sitesi’ni kullanarak ve/veya İnternet Sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek, Müşteri;

 1. İnternet Sitesi’ni yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Satıcı’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Satıcı’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
 3. Satıcı’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Satıcı’nın bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Satıcı’ya vermediği hallerde, Satıcı siparişi tamamlamayabilir. Müşteri İnternet Sitesi yoluyla sipariş verdiğinde en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

 1. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") müşteriye bildirilir. Satıcı tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamış ise Sözleşme kurulmamış sayılır.

 1. TESLİMAT

Satıcı herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onayı tarihinden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde, anlaşmalı olduğu kargo firması vasıtasıyla teslim eder. Ürünlerin tedarikinin Satıcı’nın kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, Satıcı; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. Satıcı kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde Satıcı tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli Müşteri'den talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir. Ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda ise, Müşteri Satıcı'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürünler Satıcı tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup, teslim alınan işbu ürünler Satıcı tarafından değerlendirilecektir. Ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürünler, Satıcı tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürünlerin bedeli Müşteri'ye iade edilecektir. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Müşteri'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise Müşteri, Satıcı'nın ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, ürün depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun güne teslimatı yeniden düzenlemek için Satıcı ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Satıcı’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde teslimat için Satıcı ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşme’nin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (Satıcı’nın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) Satıcı, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, Sözleşme’nin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri, Sözleşme’nin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Satıcı’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını kabul eder.

 1. RİSK VE MÜLKİYET

Satıcı’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Satıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer.

 1. FİYAT VE ÖDEME

Müşteri, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’yi onayladığı takdirde, sipariş verdiği ürünü İnternet Sitesi’nde seçtiği ödeme yönetimi ile İnternet Sitesi’nde belirtilen fiyat üzerinden satın almaktadır. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. İnternet Sitesi’ndeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücretin toplam tutara eklenmesiyle toplam sipariş ücreti belirlenecektir.

Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden Satıcı sorumlu değildir. Müşteri'nin anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması Satıcı'nın inisiyatifi dışındadır. Satıcı'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar İnternet Sitesi’nde ilan edilecektir.

Hemen Öde seçeneği, Fiyatların değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve İnternet Sitesi’nden verilen siparişlerde Müşteri’nin izleyeceği ödeme sistemi Sözleşme’de detaylandırılmıştır.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Taksitli satış hallerinde Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanunun 19. maddesi gereğince Satıcı; taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı olarak kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını ve diğer yasal haklarını saklı tutmuştur. 

 1. FATURA

Fatura Satıcı tarafından Sipariş Onayı’nın verilmesi ile düzenlenir ve Müşteri’ye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar. 

 1. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

İnternet Sitesi’nde üye olmadan ürün satın alma özelliği mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri satın alma sürecini tamamladığında kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

 1. CAYMA HAKKI

Müşteri, Sözleşme konusu ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. Müşteri'nin cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.

Sipariş öncesinde Müşteri'nin talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. Müşteri cayma hakkını Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te düzenlenen hususlar ile birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 5. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Müşteri, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak Satıcı'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, Satıcı, ürünleri ilk satıldığı haliyle, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. Müşteri, ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. Müşteri cayma süresi içinde ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, Müşteri ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. Satıcı, cayma hakkının kullanılması nedeni ile Müşteri'nin iade edeceği ürünleri Satıcı'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve Satıcı ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. Müşteri’nin, Satıcı'nın Sözleşme'nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo firmasını öğrenebilmesi için Satıcı ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Müşteri'nin iade edeceği ürünleri kendi tercih ettiği Satıcı'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye

Bedeli Müşteri tarafından karşılanacaktır. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

Müşteri, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürünlerin cayma hakkının Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Müşteri'nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde Müşteri'ye iade edilir. Müşteri’nin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. Satıcı'nın Müşteri'nin kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda Müşteri, Satıcı'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Müşteri böyle bir durumda Satıcı’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz. 

Müşteri cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı Satıcı'ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

 1. BİLDİRİMLER

Satıcı’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri madde 22'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere müşterinin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla Satıcı’nın müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak mektup durumunda mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

 1. UYGULANACAK HÜKÜM VE YETKİLİ MAHKEME

İnternet Sitesi’nin kullanımı ve İnternet Sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet Sitesi’nin kullanımından veya böyle bir sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir.