Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 • SATICI BİLGİLERİ

(bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

Unvan: BB Grup Tekstil Ltd. Şti.

Mersis numarası: 0160065853100016

Adres: FATİH SULTAN MEHMET MAH. BİLGİ SK. 53B-1 ARMUTLU/SARIYER

Telefon numarası: 0530 477 18 56

KEP Adresi: bb.grup@hs01.kep.tr

Vergi Dairesi – Vergi No:  Beşiktaş V.D. - 1600658531 

 • ALICI BİLGİLERİ

(bundan sonra “Müşteri” veya “Alıcı” olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı/Unvanı: […]

Adres: […]

Telefon numarası: […]

E-posta: […]

İşbu Sözleşme'de Müşteri ve Satıcı birlikte kısaca “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Müşteri'nin, Satıcı'ya ait https://www.alexandrehome.com isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu Sözleşme'de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin Müşteri tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar'ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme'den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Müşteri'nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Müşteri'nin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Müşteri'nin Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden Ürünleri teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Müşteri'ye gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır). 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:

Ödeme Şekli-Aracı : Kredi Kartı / Banka Kartı

Kart Numarası :

Çekilen tutar :

Teslimat Bilgileri :

Teslim Alan Adı,Soyadı/ Unvanı :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta :

Teslimat Ücreti :

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

Fatura Adresi :

Telefon :

E-Posta :

Toplam satış Ücreti :

 1. MÜŞTERİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Müşteri, aşağıda belirtilen hususlarda, işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet sitesinde kabulü ile birlikte kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini, internet sitesindeki Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Çerez Politikası, Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, aynı zamanda aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirildiğini ve bu hususları kabul ettiğini beyan eder:

 1. Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. Ürün/ürünlerin temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, kargo ücreti hakkında bilgileri,
 • Ürün/ürünlerin teslimat, fatura ve ödeme bilgileri,
 1. Ürün/Ürünlerin Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 2. Müşteri’nin cayma hakkının olduğu hallerde işbu hakkını kullanma koşulları, süresi ve usulü ile süresinde kullanılmaması durumunda Müşteri’nin cayma hakkını kaybedeceği,
 3. Müşteri’nin cayma hakkına sahip olmadığı ürün/ürünler,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürün/ürünleri Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
 • Cayma hakkı olan ürün/ürünlerde, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Müşteri'nin cayma talebinin Satıcı tarafından reddedilebileceği,
 1. İnternet sitesinden siparişi sırasında satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 2. İşbu Sözleşme’de yer alan tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından internet sitesinde onaylanarak tüm satış şartlarının kabul edildiği,
 3. Gizlilik, kişisel veri ve elektronik iletişim hakkında işlem ve uygulamalar,
 • Uyuşmazlıklar hallerinde Müşteri’nin Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca il/ilçe hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabileceği.
 1. İNTERNET SİTESİNDEKİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ZİYARETLERİ

Müşteri’nin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Satıcı ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Gizlilik Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında Satıcı ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır. Müşteri’nin ilgisini açık şekilde Satıcı’ya beyan etmesi halinde, Satıcı en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

 1. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
  • İnternet Sitesi’ni kullanarak ve/veya İnternet Sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek Müşteri;
 2. İnternet Sitesi’ni yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
 3. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Satıcı’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Satıcı’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
 • Satıcı’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Satıcı’nın bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. 
 • Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Satıcı’ya vermediği hallerde, Satıcı siparişi tamamlamayabilir. Müşteri İnternet Sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylar.
 • Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen Müşteri’nin makul tüketici ihtiyaçlarını aşan alımlarını iptal etme hakkını saklı tutar. Müşteri'nin ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 5 (beş) adet ürünü aşması halinde Satıcı, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 5 (beş) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.
 • Müşteri’nin işbu maddede yer alan herhangi bir hükme aykırı olarak ürün sipariş etmesi nedeniyle 3. Kişilerin uğradığı zararlardan Satıcı'nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.
 1. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

İnternet Sitesi’nde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

 1. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri olarak sipariş vermek için, online satın alma sürecini izleyip, "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıkladıktan sonra, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta ("Sipariş Onayı") alırsınız. Takip eden ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğuna ilişkin ("Teslimat Onayı") bilgilendirilirsiniz.

 1. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığı veya ürünün artık stokta olmadığı hallerde, Satıcı Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğu herhangi bir tutarı Satıcı Müşteri’ye iade eder.

 1. SİPARİŞİN REDDİ

Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. Satıcı kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan sonra, Müşteri’ye teslimine kadar, olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi reddetme hakkını her zaman saklı tutar. Satıcı, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, İnternet Sitesi’nden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan sonra, ancak teslim etmeden önce, onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

 1. TESLİMAT
  • Satıcı, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 9. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onayı tarihinden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin Satıcı’nın kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, Satıcı; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. Satıcı kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri Satıcı’ya ulaşarak Sözleşme’yi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.
 • Satıcı, Müşteri’nin evine veya eşyalarına zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evine mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. Satıcı’nın ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için Satıcı sorumlu tutulamaz. İşbu madde bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürüne ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.
 • Ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde Satıcı tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli Müşteri'den talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir. Ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda ise, Müşteri Satıcı'ya yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, ürünler Satıcı tarafından yönlendirilecek kargo firması ile taşınacak olup, teslim alınan işbu ürünler Satıcı tarafından değerlendirilecektir. Ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürünler, Satıcı tarafından iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürünlerin bedeli Müşteri'ye iade edilecektir.
 • Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Müşteri'nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise Müşteri, Satıcı'nın ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun güne teslimatı yeniden düzenlemek için Satıcı ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Satıcı’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde teslimat için Satıcı ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşme’nin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (Satıcı’nın sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) Satıcı, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşme’nin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri, Sözleşme’nin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Satıcı’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını kabul eder.

 1. RİSK VE MÜLKİYET

Satıcı’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Satıcı’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer.

 1. FİYAT VE ÖDEME
  • Ürünlerin fiyatı, İnternet Sitesi’nde belirlendiği şekildedir. Satıcı İnternet Sitesi’ndeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda Satıcı Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. Satıcı Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve İnternet Sitesi’nde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, Satıcı ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye teslimat onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır.
 • İnternet Sitesi’ndeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücretin toplam tutara eklenmesiyle toplam sipariş ücreti belirlenecektir.
 • Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Siparişi tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur.
 • Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. Satıcı, Müşteri’nin siparişini aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, Satıcı tarafından müşterinin siparişinin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun Satıcı’ya ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Satıcı yükümlü olmayacaktır ve Sözleşme’yi tamamlaması mümkün olmayacaktır.
 • Eğer sipariş Türkiye’de bulunan Satıcı mağazalarında mevcut elektronik cihazlardan biri vasıtasıyla yapılıyorsa, mutlaka bu cihazlarda açıklanan satın alma sürecine ilişkin adımlar takip edilip her adımda gereken bilgiler tamamlanmalı / doğrulanmalıdır. Müşteri, siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilecektir. Ödeme yükümlülüğünden hemen önce, ürünün temel özellikleri, fiyatı, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını ve haktan nasıl vazgeçilebileceğini içeren bir sipariş özeti tarafınıza sağlanacaktır.
 • Sipariş vermeden önce mutlaka bir ödeme yöntemi seçilmelidir. Siparişin cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ‘’Ödemeye Onay Ver’’ yazan butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde Müşteri ödeme yükümlülüğü altında olacaktır. Ödeme, internet sitesinde ve uygulamalarda görünen ödeme araçları, kredi kartı ve debit kartları üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır.
 • Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir
 • Müşteri'nin ürünleri sipariş ettiği tarihte Satıcı tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, mesafeli satışlarda geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama Müşteri'nin kampanya koşullarına havi olması şartıyla Müşteri'nin siparişine de uygulanacaktır.
 • Müşteri'nin anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması Satıcı'nın inisiyatifi dışındadır. Satıcı'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar İnternet Sitesi’nde ilan edilecektir. 
 • Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmemiş ise Müşteri’nin ürünleri teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşme’yi iptal hakkına sahip olur ve ürünü Müşteri’ye teslim etmeyebilir.
 1. FATURA

Fatura Satıcı tarafından Sipariş Onayı’nın verilmesi ile düzenlenir ve Müşteri’ye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

 1. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ

Geçerli mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

 1. CAYMA HAKKI
  • Müşteri, Sözleşme konusu ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde veya sipariş kendisine teslim edilmeden ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. Müşteri'nin cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde Satıcı'ya yazılı olarak account@alexandrehome.com elektronik posta adresinden iadeye ilişkin olarak e-mail yoluyla bildirimde bulunması, ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.
 • Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan mallarda, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.
 • Sipariş öncesinde Müşteri'nin talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. Müşteri cayma hakkını Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’te düzenlenen hususlar ile birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 1. Tesliminden sona başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 
 • Müşteri, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14 (ondört) günlük süre içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak Satıcı'ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, Satıcı, ürünleri ilk satıldığı haliyle, teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları Satıcı tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. Müşteri, ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir. Müşteri cayma süresi içinde ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, Müşteri ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. Satıcı, cayma hakkının kullanılması nedeni ile Müşteri'nin iade edeceği ürünleri Satıcı'nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığıyla ve Satıcı ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. Müşteri’nin, Satıcı'nın işbu Sözleşme'nin onaylandığı tarih itibariyle anlaşmalı olduğu kargo firmasını öğrenebilmesi için Satıcı ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Müşteri'nin iade edeceği ürünleri kendi tercih ettiği Satıcı'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye
 • Müşteri, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürünlerin cayma hakkının Satıcı'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Müşteri'nin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde Müşteri'ye iade edilir. Müşteri’nin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. Satıcı'nın Müşteri'nin kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda Müşteri, Satıcı'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Müşteri böyle bir durumda Satıcı’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.
 • Müşteri cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı Satıcı'ya ulaştırmak üzere 1. maddede belirtilen ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.
 1. SORUMLULUK VE FERAGAT
  • İşbu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin Satıcı’nın sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:
 2. Satıcı’nın ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;
 3. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet; veya
 • Satıcı’nın sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın Satıcı için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar.
  • Satıcı, kendi eylemiyle oluşan öngörülebilir kayıp ve zarar için müşteriye karşı sorumludur. Satıcı işbu maddeye uymazsa, Sözleşme’yi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya kendi makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan Müşteri’nin kayıp ve zararları için sorumlu olur; ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve zarardan Satıcı sorumlu değildir. Bir kayıp veya zararın meydana geleceği barizse ya da Sözleşme yapıldığında, hem Satıcı hem de Müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa veya satış sürecinde Müşteri bunu Satıcı ile konuştuysa, kayıp veya zarar öngörülebilir addolunacaktır.
 • Satıcı, ticari kayıplardan sorumlu tutulmayacaktır. Satıcı sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. Müşteri’nin ürünleri herhangi bir ticari iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde, Satıcı herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı Müşteri’ye karşı sorumlu olmayacaktır ve Müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İnternet Sitesi’nden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, İnternet Sitesi’nde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, İnternet Sitesi’nde aktarılan veya elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik Satıcı’nın herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteri’ye Sözleşme’ye uygun olan ürünler sunmak Satıcı’nın sözleşmesel yükümlülüğüdür ancak, bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, İnternet Sitesi’nde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler.
 • Müşteri olarak sözleşme kurulduğunda, Satıcı hukuki yükümlülükleri uyarınca, müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i) ürünler Satıcı’nın verdiği açıklamalara uygun ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahip, (ii) ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygun ve (iii) ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. Satıcı, İnternet Sitesi’nden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat Müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında, İnternet Sitesi’ndeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti Satıcı’nın sorumluluğu kapsamında değildir. Satıcı’nın sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılamaz. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklendik olup makul karşılanır. Satıcı’nın yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen kaçınılmaz olan doğal ve/veya ürünün kendi görünümünün parçası olan özellikler Müşteri tarafından kabul edilir. İşbu maddedeki hiçbir kabul Müşteri’nin yasal haklarını veya Sözleşme’den doğan cayma hakkını etkilemez. 
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, İnternet Sitesi’nin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Satıcı’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde Satıcı’nın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. İşbu hüküm Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde İnternet Sitesi’ni kullanmaktan alıkoymaz.

 1. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek İnternet Sitesi’nin kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, İnternet Sitesi’ne, İnternet Sitesi’ni barındıran sunucuya veya İnternet Sitesi’yle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla İnternet Sitesi’ne saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Satıcı, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin İnternet Sitesi’ni kullanma hakkı hemen sona erer. Satıcı, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, İnternet Sitesi’ni kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

 1. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

Satıcı’nın İnternet Sitesi’nden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Satıcı’ya ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü Satıcı üstlenmez.

 1. YAZILI İLETİŞİM

Yürürlükteki mevzuat, Satıcı’nın Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, İnternet Sitesi’ni kullandığında, Satıcı ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Satıcı, Müşteri’ye e-posta yoluyla ulaşarak veya İnternet Sitesi’ne bildirimler koyarak bilgilendirir. Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

 1. BİLDİRİMLER

Satıcı’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 24'e bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, müşterinin sipariş verirken sunduğunu e-posta ya da posta adresi yoluyla Satıcı’nın müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, İnternet Sitesi’ne koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış ve uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir.

 1. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

Satıcı ve Müşteri arasındaki bu Sözleşme, Satıcı ve Müşteri’ye, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşme’yi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Satıcı, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşme’yi, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler Müşteri’nin yasal haklarını ve Sözleşme dahilindeki haklarını etkilemez ya da Satıcı’nın Müşteri’ye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.

 1. MÜCBİR SEBEPLER
  • Satıcı’nın kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan Satıcı sorumlu veya yükümlü tutulamaz.
 • Satıcı’nın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:
 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
 2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
 • Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın hastalıklar veya diğer doğal afetler.
 1. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.
 2. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.
 3. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.

Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir sözleşme dahilindeki Satıcı’nın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem Satıcı’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir.

 • Satıcı, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.
 1. FERAGAT

Satıcı’nın Sözleşme süresince, Müşteri’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşteri’nin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme’den kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu hüküm ve koşullar veya işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu geçersiz şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

 1. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

Satıcı, zaman zaman işbu Sözleşme hükümlerini güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere, politikalara ve sözleşmelere bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabi olur. Hukuka veya hükümetin yetkili mercilerin kararlarına uygun olarak yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İnternet Sitesi’nin kullanımı ve İnternet Sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet Sitesi’nin kullanımından veya böyle bir sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Satıcı ile Müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir.